Canadian Remote Access for Dementia Learning Experiences+ (CRADLE+) - Tagalog

course-tile-header1.png

Sa kursong ito, ang mga hindi nireregulang tagapaglaan ng pag-aalaga (hal. mga  mga nagtatrabaho bilang personal na taga-suporta, mga katulong sa pag-aalaga ng kalusugan at mga assistant sa patuloy na pag-aalaga) ay gagalugad ng mga istratehiya para makabuluhang kumonekta at suportahan ang mga taong nabubuhay nang may dementia at mga kapareha nila sa pag-aalaga.

Paglalarawan ng Kurso

Ibinabahagi ng CRADLE+ ang mga kuwento ng mga senior na nabubuhay na may dementia at mga kapareha sa pag-aalaga na sumusuporta sa kanila. Gamit ang maraming media at mga interaktibong tampok, gagalugad ka ng impormasyong batay sa ebidensiya at nakatuon sa tao na mga pamamaraan sa pag-aalaga ng dementia at matututunang ilapat ang mga ito sa mga senaryo sa tunay na buhay na pag-aalaga.

Mga Detalye ng Kurso

Binuo ang kurso ng:

The Canadian Institute for Seniors Care at Conestoga College

Ang CRADLE project ay may pondong ibinigay ng Government of Canada’s Future Skills Centre

 
Halaga bawat estudyante: LIBRE

PAKITANDAAN:

Ang impormasyong ipinapakita sa kurso ay para lang sa mga layunin ng pagbibigay impormasyon at hindi dapat pumalit sa propesyonal, medikal o pampublikong pangkalusugan na payo, o iba pang payo para sa anumang partikular na isyu o paksa. Kung mayroon kang anumang mga ikinababahala tungkol sa isang partikular na kondisyon, mangyaring magpatingin sa isang kwalipikadong medikal propesyonal. Walang pananagutan ang D2L Corporation at Conestoga College para sa, at hayagang dini-disclaim ang lahat ng pananagutan para sa, mga pinsala ng anumang uri mula sa paggamit, pagsangguni, o pag-asa sa materyal ng kursong ito.


Pinapatakbo ang Site ng Brightspace

 

Kung ito ang unang pagkakataon mong bisitahin ang D2L Open Courses, maaari kang magrehistro para sa kursong ito nang libre sa pamamagitan ng pagpili sa button na magrehistro sa ibaba. Sa unang pagkakataon na magrerehistro ka sa D2L Open Courses, hihilingin sa iyong mag-set up ng account at sumang-ayon sa Mga Tuntunin sa Paggamit ng Learner. Kung nakapagrehistro ka na para sa kursong ito, mangyaring mag-log in ngayon gamit ang iyong kasalukuyang mga kredensyal ng D2L Open Courses para bumalik sa mga kursong ito.

 Petsa ng Simula: Lunes, Enero 25, 2021
 Petsa ng Pagtatapos: Linggó, Disyembre 31, 2024
 Duration: 5 oras, 100% self-directed, maaring tapusin sa sariling bilis
Halaga: LIBRE

Mula Enero 25, 2021 hanggang Disyembre 24, 2024 ang pagrerehistro

4694 seats available.
Price: Free